Truy cập nội dung luôn

Ngày 21/10, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030.