Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Thời tiết ngày 21/07/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

 Từ khóa:

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3750

Đã truy cập : 43180476

Tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được 26.149,5 ha lúa Mùa, đạt hơn 80% tổng diện tích, trong đó có 6.562,5ha lúa gieo thẳng.