Hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn

21/09/2020 08:09 Số lượt xem: 185
Để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp, tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Ngày 6-12-2018, tại kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua Nghị quyết số 147 về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 148 về việc quy định hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi các Nghị quyết được ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nội dung các Nghị quyết; vận động các tổ chức, cá nhân mạnh dạn tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn;... Trong quá trình thực hiện, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế ở cơ sở. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng quy định, công khai, dân chủ. Nghị quyết số 147 và 148 tạo động lực giúp các doanh nghiệp, hộ nông dân trong tỉnh mạnh dạn đầu tư vốn để sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, an toàn, hiện đại; xây dựng nông thôn ngày càng khang trang.
Toàn tỉnh hiện có 66 tổ chức, cá nhân tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị trong nông nghiệp với diện tích trung bình 9,6 ha/cơ sở. Trong đó, 47 trang trại trồng trọt được giao đất, thuê đất và tự chuyển đổi đất nông nghiệp với các hộ khác, tổng diện tích 423,9 ha; 8 HTX thuê sản xuất nông nghiệp hơn 122 ha; 9 doanh nghiệp thuê đất, liên doanh liên kết để sản xuất với diện tích 88,5 ha. Tỉnh có 666 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Trong đó, 576 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao quy mô từ 3 ha trở lên; 24 vùng trồng cây ăn quả tập trung có quy mô từ 2 ha trở lên; 66 vùng sản xuất rau tập trung có quy mô từ 5ha trở lên; 167 vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung trong ao đất và 18 vùng nuôi cá lồng trên sông với tổng số 1.763 lồng nuôi. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu hình thành, phát triển, mang lại hiệu quả. Tỉnh có 56 cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 213 ha, cho thu nhập bình quân từ 300 đến 800 triệu đồng/ha/năm.

 

Mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới của Công ty TNHH Kibaco (phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) cho hiệu quả kinh tế cao.


Sản xuất nông nghiệp an toàn cũng được mở rộng với 94 cơ sở nuôi trồng thủy sản được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGap, gồm 80 cơ sở nuôi trong ao đất với diện tích gần 100 ha và 14 cơ sở nuôi cá lồng trên sông với tổng số 185 lồng nuôi; 15 cơ sở trồng trọt được cấp giấy chứng nhận VietGap, gồm 7 cơ sở sản xuất lúa với tổng diện tích 150 ha, sản lượng đạt khoảng 1.800 tấn/năm và 8 cơ sở sản xuất rau, quả với tổng diện tích khoảng 38 ha, sản lượng đạt khoảng 950 tấn/năm. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số mô hình HTX, doanh nghiệp sản xuất nông sản tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, điển hình như: HTX Dịch vụ nông nghiệp Ngăm Mạc (xã Ngăm Lương, huyện Gia Bình) sản xuất rau an toàn với diện tích 10 ha; HTX nông sản an toàn Liên Ấp (xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du) có diện tích hơn 20 ha; Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong (xã Minh Tân, huyện Lương Tài) sản xuất rau an toàn với quy mô 4,5 ha, Công ty TNHH Kibaco (phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) sản xuất rau an toàn trong nhà lưới với quy mô gần 2 ha;…
Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như hệ thống đê điều, kênh mương tưới tiêu, giao thông nội đồng... được cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất. Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp đảm bảo đạt các tiêu chí Nông thôn mới.
Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 147 và 148 của HĐND tỉnh đã tạo động lực để doanh nghiệp, người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, đạt hiệu quả kinh tế cao; đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững. Hiện giá trị canh tác đạt 116 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn đạt 54 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh có 7/8 đơn vị cấp huyện, 94/94 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện Yên Phong đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.
 

Mai Phương
Nguồn: Báo Bắc Ninh