Hiệu quả nguồn vốn nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn ở Tiên Du

17/09/2020 11:07 Số lượt xem: 277
 Vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những chương trình tín dụng ưu đãi thành công nhất của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Tiên Du. Từ năm 2015 đến nay, doanh số cho vay chương trình này đạt gần 200 tỷ đồng, hàng nghìn hộ dân được vay vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, bảo đảm theo tiêu chuẩn Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS &VSMTNT), góp phần quan trọng vào chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Theo bà Tô Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, những năm gần đây, cho vay NS&VSMTNT là một trong những chương trình giải ngân vốn nhiều nhất. Quá trình triển khai thực hiện chương trình tín dụng NS&VSMTNT có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cùng các hội, đoàn thể tích cực triển khai đến các hộ dân có nhu cầu vay vốn sử dụng nước sạch và xây dựng khu vệ sinh hợp tiêu chuẩn. Công tác phối kết hợp giữa ngân hàng và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhịp nhàng, chặt chẽ từ lập kế hoạch tín dụng đến triển khai nghiệp vụ cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích. Chất lượng cho vay và công tác thu nợ, thu lãi được ngân hàng thực hiện bảo đảm.

Hiện nay, toàn huyện Tiên Du có hơn 9.000 khách hàng vay vốn NS&VSMT với dư nợ hơn 150 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay từ đầu năm 2020 đến nay gần 40 tỷ đồng. Với mức cho vay 10 triệu đồng/công trình, tối đa mỗi hộ được vay 20 triệu đồng/2 công trình, toàn huyện đã có 10.201 công trình nước sạch và hơn 10.000 công trình vệ sinh cải tạo, xây mới và đưa vào sử dụng. Chị Đỗ Thị Lương, thôn Đại Vy, xã Đại Đồng được phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Du giải ngân cho vay 20 triệu đồng vốn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường chia sẻ: Những năm về trước, gia đình dùng nước giếng khoan, nhưng vẫn lo ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi.... Đến nay, nhờ chính sách của Nhà nước, gia đình tiền lắp đặt đồng hồ nước, hệ thống ống dẫn nước sạch, xây nhà vệ sinh phục vụ sinh hoạt thuận tiện. Vốn vay NHCSXH lãi suất thấp, chu kỳ vay dài, hàng tháng, gia đình cân đối chi tiêu, đóng lãi đầy đủ và đúng hạn.

 

Vận hành Nhà máy nước sạch Tri Phương

 

Được biết hơn 500 hộ của xã Đại Đồng cũng được tiếp cận vốn để cải tạo, xây dựng công trình NS & VSMT, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác thì Hội Phụ nữ xã có số dư nợ cao nhất. Hội đang quản lý 5 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 211 hộ được vay tổng số vốn hơn 5,3 tỷ đồng, trong đó chương trình nước sạch vệ sinh môi trường gần 3 tỷ đồng. Việc tư vấn, bình xét cho vay và quản lý nợ được bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. Nhiều năm liền Hội không có nợ quá hạn.

Có thể khẳng định hiệu quả chương trình cho vay vốn NS &VSMT của Ngân hàng CSXH được thực tiễn chứng minh. Tuy nhiên với sự gia tăng nhanh về dân số, tốc độ đô thị hóa khiến ô nhiễm nguồn nước ngày càng cao. Bên cạnh đó, nhiều công trình NS&VSMTNT riêng lẻ của các hộ dân xây dựng từ nguồn vốn vay NHCSXH từ năm 2006 đang xuống cấp làm giảm chất lượng nước sạch và tác dụng giữ gìn vệ sinh. Qua phản ánh của người dân, mức cho vay được điều chỉnh từ mức 4 triệu đồng/công trình NS & VSMT (năm 2006) lên 10 triệu đồng/ công trình hiện tại, tuy vậy, số vốn này quá thấp so nhu cầu thực tế và tình hình giá cả nguyên vật liệu hiện nay. Để tiếp tục duy trì cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ngoài nguồn vốn từ chương trình cho vay NS&VSMT nông thôn của NHCSXH, các địa phương cần huy động nguồn vốn khác như chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn sự nghiệp, xã hội hóa để đầu tư các công trình nước sạch, góp phần nâng cao hơn chất lượng đời sống nhân dân.

 
Hoàng Mai
Nguồn: Báo Bắc Ninh