Người dân Gia Bình được sử dụng nước hợp vệ sinh

25/04/2020 21:19 Số lượt xem: 290
Từ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB); nguồn vốn xã hội hóa, huyện Gia Bình đã đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng 5 công trình cung cấp nước sạch cho người dân khu vực nông thôn với công suất 22.500 m3/ngày-đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho gần 100.000 người, nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,6% dân số.

Nhà máy nước sạch cụm xã Đại Lai-Xuân Lai đáp ứng nguồn nước sinh hoạt cho 12.000 hộ dân.

Nhà máy nước sạch tập trung cụm xã Đại Lai-Xuân Lai được khởi công xây dựng từ tháng 4-2013, khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3-2015. Giai đoạn 1, công suất thiết kế 4.500 m3/ngày-đêm, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt, nâng cao sức khỏe cho hơn 4.000 hộ gia đình ở 2 xã: Đại Lai, Xuân Lai. Giai đoạn 2 của Nhà máy hoàn thành từ tháng 12-2016, công suất 8.500 m3/ngày- đêm, gồm 4 modul sử dụng công nghệ lắng lamel góp phần bảo đảm nước sinh hoạt cho 12.000 hộ dân ở các xã: Đại Lai, Xuân Lai, Vạn Ninh, Thái Bảo, Nhân Thắng. Cùng với nhà máy nước sạch tập trung cụm xã Đại Lai, Xuân Lai, đến nay, Gia Bình đưa vào sử dụng 5 công trình cung cấp nước sạch tập trung cho người dân các xã: Quỳnh Phú, Song Giang, Lãng Ngâm, Đại Lai, Xuân Lai, Cao Đức, Bình Dương, Đại Bái, Vạn Ninh, Thái Bảo, Nhân Thắng và thị trấn Gia Bình. Trong đó, công trình cung cấp nước sạch tập trung xã Đại Bái được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa, các công trình còn lại từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn vay của ngân hàng thế giới (WB). Với tổng công suất 22.500 m3/ngày-đêm, các nhà máy xử lý nước sạch tập trung trên địa bàn huyện đã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn VN02 cho 47.620 người, đạt xấp xỉ 48% dân số, góp phần nâng tỷ lệ người dân được sử dụng các nguồn nước hợp vệ sinh của huyện đến hết năm 2019 đạt 99,6%. Đánh giá về hiệu quả các công trình cung cấp nước sạch tập trung, ông Nguyễn Khắc Đạm, Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện cho biết: “Không chỉ góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nâng cao sức khỏe cho người dân, các dự án cấp nước còn góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới của các địa phương”.

Để hoàn thành mục tiêu, đến hết năm 2020, toàn huyện có 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó khoảng 75% được sử dụng nguồn nước đáp ứng quy chuẩn VN02, huyện Gia Bình đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai các dự án đấu nối đưa nước sạch cho người dân tại các thôn chưa có công trình cung cấp nước sạch tập trung. Huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng, cung cấp nước, đồng thời tập trung cải tạo, nâng cao chất lượng, quản lý vận hành hiệu quả các công trình cung cấp nước sạch tập trung hiện có trên địa bàn.

Nguyễn Tuấn
Nguồn: Báo Bắc Ninh