Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3232

Đã truy cập : 43560493

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2020.