Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3285

Đã truy cập : 43132464

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019, ngày 20/5/2019, Thanh tra Sở Tài chính Bắc Ninh đã tiến hành công bố các Quyết định thanh tra tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh và Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.