Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7188

Đã truy cập : 43748982

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định gồm 5 chương, 45 Điều quy định cụ thể về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.