Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2709

Đã truy cập : 43101909

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019, trong 2 ngày 13 và 14/3/2019, Thanh tra Sở Tài chính Bắc Ninh đã tiến hành công bố các Quyết định thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Đường lên Khu di tích Văn Miếu do UBND thành phố Bắc Ninh làm chủ đầu tư, giao Ban quản lý dự án thành phố Bắc Ninh trực tiếp quản lý và điều hành dự án và Quyết định thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.