Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5106

Đã truy cập : 43433714

Tính  từ ngày 16.6.2019 đến ngày 15.9.2019, Sở Tài chính đã tiếp nhận 273 hồ sơ gửi đến (trong đó có 266 hồ sơ trực tuyến và 07 hồ sơ nhận trực tiếp).