Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3352

Đã truy cập : 43516509

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 21/11/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau: