Truy cập nội dung luôn

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường, với những quan điểm mới, quy định mới; tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội, chuyển đổi ý thức, trách nhiệm và hành động của toàn dân trong bảo vệ môi trường.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 19/01/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2838

Đã truy cập : 43560313