Truy cập nội dung luôn

Mục tiêu xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần tiếp tục quan tâm, đổi mới và thực hiện thường xuyên hơn. Qua đó, nhằm thể hiện mục tiêu và năng lực quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; đặc biệt là tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư, khai thác và phát triển du lịch bền vững cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khác.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 23/11/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3426

Đã truy cập : 43516592