Tập huấn kiến thức về hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, luật đất đai và Luật nghĩa vụ quân sự

28/10/2020 09:19 Số lượt xem: 265

Trong 2 ngày 15 và 16/10/2020, Sở Tư pháp phối hợp với huyện Thuận Thành tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về hiến pháp nhà nước, luật đất đai và luật nghĩa vụ quân sự cho gần 500 đại biểu là cán bộ, công chức xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các đoàn thể và nhân dân xã Đại Đồng Thành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu ba nội dung chính gồm: Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Đất đai năm 2013. Điển hình như: Một số quy định của Luật đất đai liên quan đến người sử dụng đất; một số quy định pháp luật về phân loại đất; quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giải quyết tranh chấp đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai… Đối với Luật Nghĩa vụ quân sự, báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền những nội dung cụ thể như: Nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự; Đối tượng miễn đăng ký Nghĩa vụ quân sự; Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; Xử lý vi phạm khi không chấp hành đảm bảo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự…

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức xã Đại Đồng Thành nâng cao nhận thức, hiểu sâu hơn các quy định của Hiến pháp; đồng thời giúp cho nhân dân hiểu về nguyên tắc Hiến pháp, quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền con người, quy định về đất đai, luật nghĩa vụ quân sự....

 
Nguồn: Theo thuanthanh.bacninh.gov.vn