Truy cập nội dung luôn

Tranh chấp đất đai, khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp về đất đai luôn là vấn đề “nóng” từ nhiều năm nay và rất khó giải quyết. Chính vì vậy, cùng với việc khắc phục những tồn tại, sai phạm của những năm trước để lại, ngành Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tiễn và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển hài hòa, bền vững.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 28/11/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6003

Đã truy cập : 44083154