Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 26/10/2020 - Đến ngày : 01/11/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
26/10/2020
Thứ ba
27/10/2020
Thứ tư
28/10/2020
Thứ năm
29/10/2020
Thứ sáu
30/10/2020
Thứ bảy
31/10/2020
Chủ nhật
01/11/2020
Chương trình công tác