TP Bắc Ninh: 100% UBND cấp xã tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành

21/09/2020 10:50 Số lượt xem: 235

Đến nay, 19/19 UBND cấp xã, phường của T.P Bắc Ninh đã thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh.

Trong năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc gửi nhận văn bản điên tử liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-Tg ngày 17/7/2018; đến nay 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh được hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Năm 2020, Bắc Ninh triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy. Theo đó, 100% cơ quan cấp tỉnh; 100% UBND cấp huyện đã thực hiện.

Đối với cấp xã việc triển khai thực hiện còn chậm do có nhiều khó khăn như: thiếu cơ sở vật chất, nhân lực có trình độ công nghệ thông tin… đến nay, toàn tỉnh có 4/8 đơn vị thực hiện gồm: Thành phố Bắc Ninh, huyện Lương tài, Gia Bình và Thuận Thành. Trong đó, T.P Bắc Ninh là địa phương đầu tiên hoàn thành 100%, với 19/19 UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh.

 

Lãnh đạo UBND phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh ký số văn bản điện tử thay cho việc ký số văn bản giấy

Việc triển khai hiện tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy đến cấp xã đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ của chính quyền quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, loại bỏ dần việc xử lý công việc bằng hệ thống văn bản giấy. Đây chính là cơ sở quan trọng để hình thành nền kinh tế số, xã hội số, từ đó thúc đẩy mọi hoạt động được tiến hành nhanh, tiện lợi, chính xác, thông minh và minh bạch hơn.

 

Văn bản ký số văn bản điện tử phát hành thay cho việc ký số văn bản giấy

MP