Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

15/10/2020 11:37 Số lượt xem: 352
Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3575/UBND-KSTT về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cán bộ sử dụng chức năng chứng thực và công chứng trực tuyến

Để việc triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính hiệu quả trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo yêu cầu tại công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, hoàn thành hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thực hiện cấp bản sao điện tử từ bản chính, bản sao trích lục hộ tịch điện tử từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh.    

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương trang bị cơ sở vật chất (máy tính, máy scan…) cho Phòng Tư pháp; UBND xã, phường, thị trấn đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện thực hiện việc cấp bản sao điện tử từ bản chính. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn quản lý. Kế hoạch gửi về UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020.

Đối với trường hợp người dân không yêu cầu thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, cán bộ các Phòng Tư pháp, UBND xã, phường, thị trấn vẫn thực hiện thiết lập chứng thực bản sao điện tử trên Hệ thống để số hóa kết quả giải quyết nhằm tối đa hóa việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

TH