Tin nổi bật

Giới thiệu Giới thiệu

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3499

Đã truy cập : 43124249

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh!

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2020; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”. Nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống dân tộc; tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích và lành mạnh dành cho sinh viên, giúp các em có thêm hiểu biết và tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc; đồng thời làm phong phú thêm các loại hình dân ca với cách thể hiện mới, trẻ trung, ngày 10/4/2019 tại Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí Thể thao và Cuộc sống, Phòng Dân ca - Nhạc cổ truyền Ban Âm nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam và Trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh phối hợp tổ chức Liên hoan Học sinh, Sinh viên với Dân ca và Nghệ thuật truyền thống khu vực phía Bắc - Năm 2019.