Truy cập nội dung luôn
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6333

Đã truy cập : 45174039

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 4521/UBND-XDCB về việc thực hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.