Ban đại diện HĐQT – NHCSXH thành phố Họp phiên thường kỳ quý IV năm 2020

23/10/2020 14:26 Số lượt xem: 129

Sáng 22/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố có 29 thành viên, trong đó có 19 thành viên là Chủ tịch UBND các phường, thành viên còn lại là các đoàn thể chính trị và một số phòng chuyên môn thành phố. Trong quý III, Ban đại diện tập trung chỉ đạo thu hồi nợ quá hạn và áp dụng các giải pháp đồng bộ tập trung xử lý, thu hồi nợ quá hạn trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra giám sát tại các phường về vấn đề giải ngân, quản lý sử dụng vốn. Phối hợp giải ngân mới số vốn trên 29 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt trên 246 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ gửi và số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ viên thông qua tổ tiết kiệm vay vốn tăng so với cuối năm 2019. Đến 30/9/2020 đã có 18 hộ nghèo, 26 hộ cận nghèo được vay vốn; 327 hộ vay vốn giải quyết việc làm và tạo việc làm có thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và tệ nạn xã hội ở địa phương; 93 hộ dân được vay vốn hỗ trợ Mua nhà ở xã hội. Thông qua vốn chính sách xã hội đã giúp cho nhiều hộ dân khó khăn có thêm nguồn vốn yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các tổ chức đoàn thể chính trị thành phố phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và UBND các phường tập trung hoàn thành kế hoạch của năm. Rà soát xử lý đối với những trường hợp nợ quá hạn, hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp nợ trây ì để có phương án khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các thành viên, đặc biệt là các đoàn thể chính trị nhận cho vay ủy thác cần nghiên cứu cụ thể thực tế nguồn thu nhập và khả năng thanh toán trước khi lập danh sách hỗ trợ cho vay theo chương trình nhà ở xã hội, hạn chế thấp nhất các trường hợp cố tình không trả nợ khi đã có đầy đủ điều kiện hoàn vốn. Giao Chủ tịch UBND các phường tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ và thực hiện kiểm tra định kỳ hàng quý. Phối hợp giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và đối tượng xã hội khác được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh