Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thăm, tặng quà động viên lực lượng huấn luyện DBĐV năm 2020

29/10/2020 15:41 Số lượt xem: 140

Sáng 28/10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã đến thăm, tặng quà và động viên lực lượng huấn luyện DBĐV năm 2020 của thành phố tại Trung đoàn 833 - Bộ CHQS tỉnh. 

Trong thời gian 15 ngày huấn luyện, 78 đồng chí cán bộ, chiến sỹ của các tiểu đoàn địa phương thành phố được nghiên cứu một số nội dung như: Tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; thống nhất một số nội dung, phương pháp huấn luyện, thứ tự các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành trú quân chiến đấu, tập chiến thuật đại đội bộ đội tiến công địch lâm thời phòng ngự; xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, động tác Điều lệnh đội ngũ mới sữa đổi; phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; nội dung  tổ chức và phương pháp huấn luyện; các tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tặng quà cho lớp huấn luyện

Tặng quà cho lớp huấn luyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu nhấn mạnh: Qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chiến thuật cho đội ngũ cán bộ, làm cơ sở để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị đội ngũ cán bộ sau khi được huấn luyện phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người quân nhân; tích cực học tập, rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt kỹ luật quân đội; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xứng đáng là đô thị loại I./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh