“Thanh tra Sở GTVT chủ trì phối hợp với Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe bằng Bộ cân kiểm tra tải trọng xe lưu động”.

24/11/2023 15:08 Số lượt xem: 202

Thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT Bắc Ninh về việc “Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; từ đầu năm đến nay (từ ngày 01/01/2023 đến 30/10/2023), Trung tâm Điều hành và giám sát GTVT đã chủ trì xây dựng Kế hoạch lắp đặt Bộ cân kiểm tra tải trọng xe và phối hợp cùng lực lượng Thanh tra Sở kiểm tra kịp thời để ngăn chặn, xử lý đối với phương tiện có hành vi vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng, vi phạm về kích thước thành thùng xe, chở hàng vượt quá khổ giới hạn của cầu, đường theo quy định của pháp luật, qua đó đã kiểm tra 380 xe; xử lý vi phạm 43 xe với Tổng tiền xử phạt khoảng 3,74 tỷ đồng, tước GPLX 39 trường hợp.

Kiểm tra tải trọng xe trên tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kể từ ngày 01/11/2023, Kế hoạch kiểm tra tải trọng xe bằng Bộ cân KTTTX lưu động do Thanh tra Sở chủ trì xây dựng hàng tuần, hàng tháng. Trung tâm Trung tâm Điều hành và giám sát GTVT thực hiện nhiệm vụ phối hợp và chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, trang thiết bị của Bộ cân kiểm tra tải trọng xe lưu động đảm bảo đúng quy định. Trên cơ sở đó nhằm kịp thời để ngăn chặn, xử lý đối với phương tiện vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng, vi phạm về kích thước thành thùng xe, chở hàng vượt quá khổ giới hạn của cầu, đường theo quy định của pháp luật góp phần thực hiện tốt các nội dung trong Nghị quyết 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của BTV Tỉnh Ủy Bắc Ninh về xây dựng “Tỉnh An toàn giao thông” và kế hoạch số 71/ KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” và các văn bản của Sở GTVT Bắc Ninh (kết quả từ 01/11 đến ngày 24/11/2023 đã xử lý vi phạm 01 phương tiện với số tiền trên 7 triệu đồng).

Trong thời gian tới, Trung tâm Điều hành và giám sát GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thanh tra Sở và các lực lượng chức năng khác (nếu có) và đề xuất, tham mưu cho Sở GTVT các vị trí mới để lắp đặt Bộ cân kiểm tra tải trọng xe đạt hiệu quả cao./.

 

Nguyễn Ngọc Dương
Nguồn: Trung tâm điều hành và giám sát GTVT Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 5852
Đã truy cập : 131115338