Ban quản lý dự án Xây dựng giao thông Bắc Ninh phát hành HSMT Gói thầu số 01 “Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi” – Dự án ĐTXD đường ĐT.279 đoạn Song Giang – Quỳnh Phú huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

20/06/2019 09:06 Số lượt xem: 1218

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-SGTVT ngày 10/6/2019 của Giám đốc Sở giao thông vận tải Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 01 “Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi” – Dự án ĐTXD đường ĐT.279 đoạn Song Giang – Quỳnh Phú huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh:

- Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Tên dự án: ĐTXD đường ĐT.279 đoạn Song Giang – Quỳnh Phú huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

+ Số TBMT: 20190645724

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Thời gian nhận HSDT từ: 11 giờ 26 phút ngày 18/6/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 08/7/2019.

+ Giá gói thầu: 1.392.138.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu một trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).

+ Thời điểm mở thầu: 11 giờ 30 phút ngày 08/7/2019.

+ Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng.

+ Địa điểm nhận HSDT: Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

+ Địa điểm mở thầu: Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh kính mời các tổ chức có đủ năng lực tham gia dự thầu.

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 6986
Đã truy cập : 84866016