Các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được phê duyệt

29/08/2022 13:59 Số lượt xem: 329

Thực hiện Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trên cơ sở các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận quy hoạch đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngày 23/8/2022 UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 367/QĐ-UBND. Tổng số 39 điểm đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận đấu nối. Cụ thể như sau:

Vị trí đấu nối Dự án đầu tư phát triển KCHT KCN Thuận Thành I với QL.38

- QL.17 (8 điểm) bao gồm: 03 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 05 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

- QL.18 (18 điểm) bao gồm: 11 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 07 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

- QL.38 (13 điểm) bao gồm: 08 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 05 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời tại Quyết định này, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp đảm bảo đúng quy định.

Chi tiết kèm theo Quyết định số 367/QĐ-UBND (Tải về)

Nguyễn Đức Thuận
Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông

Thống kê truy cập

Online : 7605
Đã truy cập : 84872946