Chi bộ BQL các bến xe khách Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý III – năm 2023

13/09/2023 14:18 Số lượt xem: 375

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của chi bộ BQL Các bến xe khách Bắc Ninh. Ngày 08/09/2023 chi bộ BQL các bến xe khách Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý III – năm 2023 với nội dung “BQL các bến xe khách Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ xây dựng Tỉnh an toàn giao thông”

Ảnh tại hội nghị
 

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đạt được kết quả tích cực, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư đồng bộ, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Qua đó, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và tạo đồng thuận trong xã hội; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

Thực hiện Công văn số 1404-CV/ĐUCA ngày 08/02/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc phối hợp xây dựng thí điểm mô hình “Tỉnh an toàn giao thông” tại Bắc Ninh. Ngày 15/3/2023, tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 87-NQ/TU về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Ngày 24/3/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Ngay khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ban hành Nghị quyết và Kế hoạch, Đảng ủy Sở GTVT Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết triển khai nghị quyết 87 của Tỉnh ủy và ban hành Kế hoạch triển khai nghị quyết xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Trước tình hình đó, Chi bộ BQL các bến xe khách Bắc Ninh đã bám sát nhiệm vụ, giải pháp và nội dung Nghị quyết của Sở GTVT Bắc Ninh để triển khai nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời giao tập thể Chi bộ, đảng viên chi bộ nghiên cứu, bổ sung chuyên đề về triển khai nhiệm vụ xây dựng tỉnh an toàn giao thông.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư phụ trách Chi bộ đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng chí cũng yêu cầu đảng viên Bá Đình Ngọc được phân công trình bày báo cáo chuyên đề trước chi bộ, đồng thời quán triệt tới các đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đảng viên để tham gia đóng góp bổ sung nội dung vào chuyên đề.

Báo cáo nêu rõ cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành và nêu gương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tại đơn vị. Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo phòng chuyên môn, các bến xe thực hiện bổ sung trang thiết bị, nhân lực, giải pháp, phần mềm,… nhằm nâng cao cải tiến, ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo công tác kiểm tra các điều kiện an toàn giao thông trước khi xuất bến chính xác, chuyên nghiệp.

Trong phần thảo luận các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã cởi mở, sôi nổi tham gia các ý kiến, bổ sung một số nội dung, nội hàm,… để tham gia vào bản báo cáo do đảng viên xây dựng. Đồng thời chỉ ra một số điểm cần chỉnh sửa cho hợp lý hơn cho bản báo cáo.

Kết luận buổi sinh hoạt đồng chí Phó Bí thư chi bộ đã ghi nhận việc chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo và chỉ ra những nội dung cần bổ sung cho phù hợp. Biểu dương các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã có tinh thần trách nhiệm hăng hái tham gia đóng góp ý kiến góp phần xây dựng vào sự thành công của chuyên đề.

Hội nghị đã thống qua Nghị quyết chuyên đề“BQL các bến xe khách Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ xây dựng tỉnh an toàn giao thông”. Qua đó, Chi bộ giao các tổ chức đoàn thể tại đơn vị và cán bộ, đảng viên triển khai nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng tỉnh an toàn giao thông trong thời gian tới.

 

 

Bá Đình Ngọc
Nguồn: Ban Quản lý các Bến xe khách Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4933
Đã truy cập : 131118392