Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch xây dựng “Tỉnh An toàn giao thông”

14/04/2023 16:45 Số lượt xem: 308

Ngày 10 và 11/4/2023 UBND huyện Tiên Du, thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”.


 

Hội nghị nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 87-NQ/TU phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương. Xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ đảng viên, hội viên và nhân dân, quyết tâm xây dựng “huyện, thị xã, thành phố an toàn giao thông”.

Hội nghị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở của Nghị quyết số 87-NQ/TU, Kế hoạch số 71/KH-UBND, xác định rõ những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để tập trung thực hiện với tình thần chủ động, quyết tâm chính trị cao.  Việc thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU, Kế hoạch số 71/KH-UBND phải nghiêm túc từ cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội lan toả đến các tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, trường học, tổ dân phố, các dòng họ, tôn giáo với phương châm “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền” trong từng khâu.

Mục đích của Hội nghị là làm giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khoẻ, tính mạng, tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông; khắc phục triệt để tình trạng ùn tắc giao thông. Thiết lập trật tự, kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hoá giao thông, hình thành đặc trưng “Văn hoá giao thông” của người Bắc Ninh – Kinh Bắc.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị của các các địa phương có lãnh đạo Tổ thường trực và Tổ giúp việc xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Thay mặt Tổ thường trực và Tổ giúp việc Đại Tá Nguyễn Văn Lương, UVBTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu và chỉ đạo hội nghị: Đ/c biểu dương các địa phương đã chủ động tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 87-NQ/TU, Kế hoạch số 71/KH-UBND tỉnh rất kịp thời, đ/c thống nhất cao với Kế hoạch của các địa phương và đồng tình với những ý kiến phát biểu của các đại biểu. Để Kế hoạch của các địa phương đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao, Đại Tá Nguyễn Văn Lương yêu cầu các địa phương ngoài các giải pháp rất cụ thể trong kế hoạch ra thì phải thường xuyên tuyên truyền các kết quả đạt được, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện Nghị quyết; phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND tỉnh trong việc xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”.

 

Trương Hằng
Nguồn: Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Thống kê truy cập

Online : 6923
Đã truy cập : 138219329