Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh do Sở Giao thông vận tải là đại diện cơ quan Nhà nước được UBND tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng

20/09/2023 16:49 Số lượt xem: 238

Chiều 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì hội nghị làm việc với các Sở, ngành, địa phương và các Nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh là đại diện cơ quan Nhà nước được ủy quyền ký kết hợp đồng.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì hội nghị      

Đến nay, Sở Giao thông vận tải được UBND tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng BT với Nhà đầu tư thực hiện 09 dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, huyện Yên Phong và huyện Tiên Du. Trong số các dự án có 04 dự án đã triển khai thi công xong, 03 dự án cơ bản đã hoàn thành (còn vướng một số đoạn chưa giải phóng hết mặt bằng), 01 dự án đang tạm dừng triển khai do chưa có mặt bằng và 01 dự án chưa thực hiện kí kết hợp đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thành – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện các dự án, trong đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; quy định chuyển tiếp của pháp luật qua các thời kỳ, đặc biệt là Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) đã bỏ đầu tư theo hình thức BT; nguồn đất đối ứng cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT; trong việc gia hạn hợp đồng, thủ tục thanh quyết toán dự án BT và dự án đối ứng của dự án BT…

Đ/c Ngô Đức Thành – Phó Giám đốc Sở GTVT báo cáo tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của Sở Giao thông vận tải, đồng chí Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu đại diện các các Sở, ngành, địa phương liên quan trao đổi làm rõ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của các Nhà đầu tư về bất cập, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại từng địa phương, thủ tục xin gia hạn thực hiện dự án, xác định giá đất, quỹ đất đối ứng, xác định chi phí lãi vay...; đánh giá năng lực Nhà đầu tư làm cơ sở cho phương án triển khai các dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận cụ thể từng dự án trên tinh thần chia sẻ với những khó khăn mà các nhà đầu tư đang gặp phải. Đồng thời giao từng nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đã nêu; các Nhà đầu tư tích cực phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước để sớm quyết toán, thanh lý hợp đồng với dự án đã hoàn thành thi công xây dựng; yêu cầu địa phương có những dự án đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng lên phương án cụ thể để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đào Xuân Bách
Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

Thống kê truy cập

Online : 5054
Đã truy cập : 131114508