Hội nghị thông báo kết luận kiểm tra Đảng viên của Chi bộ Trung tâm Điều hành và giám sát giao thông vận tải Bắc Ninh năm 2023

23/10/2023 10:33 Số lượt xem: 185

Ngày 18/10/2023, Trung tâm Điều hành và giám sát GTVT thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức hội nghị kiểm tra Đảng viên Chi bộ năm 2023. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Duy Tuấn – Bí thư chi bộ và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.


 

Nhận thức được công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò rất quan trọng, vì vậy Chi bộ luôn chú trọng việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quyết định, Quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là Quyết định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chi ủy đã phân công đồng chí Chi ủy viên Chi bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở GTVT Bắc Ninh, đầu năm 2023 Chi bộ Trung tâm Điều hành và giám sát GTVT Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Nhằm đưa các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; đồng thời, là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.  

Chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều 30 của Điều lệ Đảng đối với 03 đồng chí đảng viên theo Kế hoạch, cả 03 đồng chí đảng viên trên đều thực hiện tốt các nội dung kiểm tra mà Tổ kiểm tra yêu cầu, không có đảng viên nào bị vi phạm kỷ luật.

Công tác giám sát, kiểm tra đã giúp Chi bộ phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; góp phần tăng cường tính kỷ cương, kỷ luật từ đó xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng./. 


 

Ngô Thị Thanh Thu
Nguồn: Chi bộ Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT

Thống kê truy cập

Online : 4734
Đã truy cập : 131113360