Hướng dẫn cấp Thẻ nhận diện và triển khai sử dụng phần mềm Đăng ký cấp Thẻ cho các phương tiện xe hàng hóa ưu tiên hoạt động trên các luồng xanh đi từ tỉnh Bắc Ninh đến các tỉnh (thành phố) áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng phòng chống dịch bệnh Covid-19

21/07/2021 15:34 Số lượt xem: 384

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Cục ĐBNVN: số 4916/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; số 4979/TCĐBVN-ATGT ngày 18/7/2021 về việc “Triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các luồng xanh vận tải”.

Sở GTVT hướng dẫn việc cấp Thẻ nhận diện và sử dụng phần mềm Đăng ký cấp Thẻ cho các phương tiện xe hàng hóa ưu tiên hoạt động trên các luồng xanh khi đi từ tỉnh Bắc Ninh đến các tỉnh (thành phố) đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg; cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải do Tổng cục ĐBVN và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố gồm: Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19, v.v. … có hành trình vận chuyển đi, đến (hoặc đi qua) các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

2. Cách thức thực hiện:

+ Các đơn vị sử dụng phần mềm do Tổng Cục ĐBVN xây dựng để đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) để được ưu tiên hoạt động trên các “luồng xanh” tại địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn

(Chi tiết đính kèm văn bản số 1296/SGTVT-KHTC&ATGT ngày 20/7/2021 của Sở GTVT Bắc Ninh - Tải về)

+ Sở GTVT sẽ kiểm tra, thẩm định các thông tin do đơn vị vận tải cung cấp và cấp Giấy nhận diện cho phương tiện khi đầy đủ các yêu cầu.

3. Các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19:

+ Yêu cầu lái xe và người đi theo xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; của UBND tỉnh Bắc Ninh; của các chốt/trạm kiểm soát dịch bệnh khi phương tiện lưu thông qua.

Trong đó: UBND tỉnh yêu cầu “Những trường hợp đi từ vùng dịch về phải cách ly tập trung 21 ngày, tuyệt đối không được về nhà. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, ... không được tự ý di chuyển mua thuốc, đi xét nghiệm mà phải thông tin ngay tới Trạm Y tế để lấy mẫu xét nghiệm tại nhà; v.v ...”.

+ Hạn chế tiếp xúc trước, trong và sau quá trình vận chuyển. Cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích, loại hàng hoá và tổ chức vận chuyển an toàn và đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

(Đính kèm văn bản số 4916/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam - Tải về)

 

 

BMC
Nguồn: Phòng Kế hoạch tài chính - An toàn giao thông

Thống kê truy cập

Online : 7274
Đã truy cập : 138212352