Hướng dẫn kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

26/08/2021 17:09 Số lượt xem: 353

Thực hiện văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc “Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa”. Sở GTVT thông báo và hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Đơn vị xin cấp Thẻ nhận diện sử dụng phần mềm cấp Thẻ nhận diện tự động tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn/ để kê khai thông tin và nhận kết quả từ phần mềm. Dự  kiến phần mềm bắt đầu vận hành thí điểm sau 18 giờ 00 phút ngày 26/8/2021.

 (Gửi kèm theo Hướng dẫn sử dụng chi tiết tại văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 của Tổng cục ĐBVN và đăng tải công khai hướng dẫn trên Website của Sở).

+ Thông tin kê khai để cập nhật (hoặc sửa đổi) do đơn vị thực hiện và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã kê khai. Việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR code được thực hiện tự động trên phần mềm (không qua phê duyệt của các Sở GTVT).

+ Trong quá trình triển khai vận hành, sử dụng phần mềm, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị vận tải phảnh ánh về Sở GTVT để tổng hợp, báo cáo Tổng cục ĐBVN để được xem xét, xử lý, hoàn thiện.

+ Để đảm bảo tính công khai, minh bạch đồng thời giải quyết ngay được nhu cầu cấp Thẻ nhận diện, đề nghị các đơn vị vận tải thực hiện việc đăng ký hồ sơ trên phần mềm cấp tự động (không qua dịch vụ cò mồi gây phản ánh tiêu cực).

Hướng dẫn gửi đính kèm:

- Văn bản số 1552/SGTVT-KHTC&ATGT (Tải về)

- Văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT (Tải về)

- Phụ lục Hướng dẫn cách kê khai (Tải về)

 

BMC
Nguồn: Phòng KHTC - ATGT

Thống kê truy cập

Online : 5632
Đã truy cập : 131117103