Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Tháng 02 năm 2023 của Sở GTVT Bắc Ninh

07/02/2023 15:41 Số lượt xem: 409

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Tháng 02 năm 2023 của Sở GTVT Bắc Ninh

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

 THÁNG 02 NĂM 2023

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Sát hạch ngày

Hạng

 B11

Hạng

 B1ss

Hạng

 B2

Hạng

 C

Hạng

 D,E

Hạng

 FC

1

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

180

96

276

03/02/2023

2

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

115

56

171

07/02/2023

3

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

50

150

48

40

288

08/02/2023

4

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

200

190

8

398

09/02/2023

5

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

85

155

80

320

14/02/2023

6

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

50

50

20

16

136

18/02/2023

7

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

74

193

32

299

19/02/2023

8

Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

15

50

65

20/02/2023

9

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

170

80

24

364

21/02/2023

10

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

36

140

176

23/02/2023

(Hoãn thi)

11

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

145

255

72

472

24/02/2023

12

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

80

180

96

356

27/02/2023

13

Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

50

100

40

190

28/02/2023

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 02 NĂM 2023

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trường Trung cấp Thuận Thành

A1

300

12/02/2023

2

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

12/02/2023

3

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

18/02/2023

(Hoãn thi)

4

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

19/02/2023

5

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1|A2

300|50

25/02/2023

(Hoãn thi)

6

Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô

A1|A2

300|50

26/02/2023

7

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

26/02/2023

8

Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh

A1

250

26/02/2023

 


 

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và người lái

Thống kê truy cập

Online : 5222
Đã truy cập : 131113863