Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 10 năm 2022 của Sở GTVT Bắc Ninh

26/09/2022 07:11 Số lượt xem: 416

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

 THÁNG 10 NĂM 2022

 

 

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Sát hạch ngày

Hạng

 B11

Hạng

 B1ss

Hạng

 B2

Hạng

 C

Hạng

 D,E

Hạng

 FC

1

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

60

195

48

303

05/10/2022

2

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

80

170

07/10/2022

3

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

100

96

196

08/10/2022

4

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

TL

TL

TL

TL

10/10/2022

5

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

TL

TL

TL

TL

14/10/2022

6

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

85

150

235

15/10/2022

7

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

130

270

24

424

19/10/2022

8

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

102

140

112

354

20/10/2022

9

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

150

250

64

464

23/10/2022

10

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

80

150

230

24/10/2022

(Hoãn thi)

11

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

TL

TL

TL

TL

25/10/2022

(Hoãn thi)

12

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô

150

150

48

50

32

430

28/10/2022

13

Trường TC Thuận Thành

Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành

45

180

48

273

29/10/2022

14

Trường TC Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

160

96

256

30/10/2022

15

Trung tâm GDNN-ĐT&SH Lái xe BN

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

65

65

31/10/2022

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 10 NĂM 2022

 

 

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh

A1

250

02/10/2022

2

Trường TC Thuận Thành

A1

300

09/10/2022

3

Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh

A1

250

16/10/2022

(Hoãn thi)

4

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1|A2

300|50

16/10/2022

5

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

22/10/2022

(Bổ sung)

6

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

23/10/2022

7

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1|A2

300|50

29/10/2022

8

Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh

A1

250

30/10/2022

9

Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà

A1

300

30/10/2022

(Bổ sung)


 

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Thống kê truy cập

Online : 5422
Đã truy cập : 80625078