Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 6 năm 2016 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

10/06/2016 23:00 Số lượt xem: 186

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 6 NĂM 2016

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC

1

Trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe T36

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

150

     

150

01/6/2016

2

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

211

73

   

284

04/6/2016

3

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

32

30

8

70

05/6/2016

4

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

100

32

   

132

05/6/2016

5

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

140

96

   

236

11/6/2016

6

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

269

48

   

317

12/6/2016

7

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

16

 

1

16

18/6/2016

8

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

150

     

150

18/6/2016

9

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

222

     

222

19/6/2016

10

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

123

     

123

20/6/2016

11

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

120

120

 

16

146

25/6/2016

12

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

235

 

30

 

265

26/6/2016

13

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

     

16

16

26/6/2016

14

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

   

13

 

13

27/6/2016

15

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

   

75

 

75

27/6/2016

16

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

241

40

   

281

29/6/2016

17

Trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe T36

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

150

72

   

222

30/6/2016

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 6 NĂM 2016

 

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

A1 | A2

250 | 50

04/6/2016

2

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

05/6/2016

3

Trường TCN Thuận Thành

A1

150

11/6/2016

4

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1 | A2

200 | 50

12/6/2016

5

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

12/6/2016

6

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

19/6/2016

7

Trường TCN Âu Lạc

A1

250

19/6/2016

8

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

A1 | A2

250 | 50

26/6/2016

9

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

26/6/2016

Phòng Quản lý Vận tải, PT&NL

Thống kê truy cập

Online : 5585
Đã truy cập : 131116752