Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5 năm 2016

10/06/2016 22:38 Số lượt xem: 70

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 5 NĂM 2016

 

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC

1

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

128

72

 

16

216

07/5/2016

2

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

250

102

   

352

10/5/2016

3

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

85

     

85

14/5/2016

4

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

95

12

30

 

137

14/5/2016

5

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

79

     

79

16/5/2016

6

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

   

10

 

10

18/5/2016

7

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

   

20

 

20

18/5/2016

8

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

   

65

 

65

18/5/2016

9

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

89

88

   

177

20/5/2015

10

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

150

   

16

166

23/5/2016

11

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

   

75

 

75

24/5/2016

12

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

204

32

   

236

26/5/2016

13

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

75

   

75

30/5/2016

14

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

150

   

32

182

30/5/2016

15

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

   

29

 

29

30/5/2016

16

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

140

96

   

236

31/5/2016

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 5 NĂM 2016

 

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

08/5/2016

2

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

A1 | A2

250 | 50

15/5/2016

3

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

A1 | A2

300 | 50

15/5/2016

4

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

15/5/2016

5

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

29/5/2016

6

Trường TCN Thuận Thành

A1

250

21/5/2016

7

Trường TCN Âu Lạc

A1

300

29/5/2016

 

Phòng Quản lý Vận tải, PT&NL

Thống kê truy cập

Online : 5567
Đã truy cập : 87654416