Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình Cầu Phật Tích- Đại Đồng Thành

02/06/2016 23:59 Số lượt xem: 297

 

        Sau khi các đơn vị Báo cáo dự thi tuyển chọn các phương án kiến trúc công trình cầu Phật Tích- Đại Đồng Thành, Hội đồng thi tuyển đã họp công khai và tiến hành bỏ phiếu kín chấm điểm các phương án kiến trúc. Kết quả thi tuyển và điểm của các phương án như sau (số thứ tự xắp xếp theo điểm từ cao xuống thấp).

 

SỞ GT – VT BẮC NINH

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

 

 
 

 

 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

                Bắc Ninh, ngày   02  tháng 6 năm 2016

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC  

Dự án: Xây dựng cầu vượt sông Đuống kết nối hai huyện  

huyện Tiên Du và thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

 

        Thực hiện văn bản số 341/UBND-XDCB ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Đuống kết nối hai huyện Tiên Du và Thuận Thành, Sở GTVT Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án kiến trúc theo đúng quy định. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thi tuyển kiến trúc từ ngày 08/3/2016 đến ngày 20/5/2016 .

        Đến trước 16 giờ ngày 20/5/2016 ( thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ dự tuyển ), Ban tổ chức đã nhận được 15 phương án dự thi của 08 đơn vị tham gia thi tuyển. Ngày 30/5/2016, các đơn vị dự thi đã báo cáo các phương án kiến trúc công khai tại Hội trường của Sở GTVT trước Hội đồng giám khảo cuộc thi .

       Căn cứ vào số điểm của từng thành viên Ban giám khảo chấm điểm cho các phương án dự thi, tổ thư ký đã tổng hợp, kết quả cụ thể được xếp theo số điểm từ cao xuống thấp như sau :

 

SỐ

TT

(TÍNH THEO ĐIỂM CHẤM TỪ CAO ĐẾN THẤP)

TÊN ĐƠN VỊ  DỰ THI

MÃ SỐ DO ĐƠN VỊ NỘP

MÃ SỐ DO

TỔ THƯ KÝ LẬP

ĐIỂM TRUNG BÌNH HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC,

KẾT CẤU

1

Công ty TNHH Đầu tư VTCO và WSP (Phần Lan).

H044

03.3

76,50

Lưỡng Long Tranh Châu (Lưỡng Long Chầu Nhật Nguyệt), Cầu dây văng.

2

Tổng công ty TVTK Giao thông vận tải – CTCP.

T278

07

73,00

Búp sen – Cầu dây văng trên hai mặt phẳng dây

3

Công ty CPTV XD 533 chi nhánh Hà Nội.

H533

02

71,90

3 ý tưởng trong phương án: Ngọn bút viết lên trời xanh, Hoa sen, Bàn tay đức phật cứu rỗi thế gian – Cầu dây văng hai mặt phẳng dây

4

Công ty TV GT công chánh và Pedelta (Tây Ban Nha).

G004

11

67,60

Liên hoa kính phật (Đài sen nằm giữa dòng sông Đuống), cầu dây văng

5

Công ty TNHH Đầu tư VTCO và WSP (Phần Lan)

H044

03.1

66,30

Hoa Huệ - Cầu dây văng một mặt phẳng dây

6

Công ty TV GTCC và Pedelta (Tây Ban Nha).

G005

12

61,20

Liên hoa kính phật (Hai bàn tay chắp lại dâng Hoa sen) – Cầu dây văng

7

Công ty TNHH Chodai và Kiso – Jiban Việt Nam.

C614

06.1

61,10

Cầu Hoa sen – Cầu dây văng trên một mặt phẳng dây.

7

Công ty TNHH Chodai và Kiso – Jiban Việt Nam.

C614

06.2

61,10

Cầu Rồng thời Lý – Cầu vòm thép.

9

LD: Cty CP quy hoạch và Kiến trúc VN – Cty TNHH TVXD Nhật Việt – Cty CPTV đường cao tốc Việt Nam.

K123

01

60,70

Cầu Kinh Bắc (ý tưởng hạt thóc) – Cầu vòm thép

10

Công ty TV GTCC và Pedelta (Tây Ban Nha).

P003

08

60,00

Liên hoa kính phật (Hoa sen, Búp sen trên đất Phật) - Cầu dây võng.

11

Công ty TNHH Đầu tư VTCO và Cty TNHH WSP Phần Lan.

H044

03.2

58,20

Liền anh liền chị - Cầu dây văng hai mặt phẳng dây.

12

Công ty CP TVTK Cầu đường

R009

09

57,30

Đàn Chim hạc tung cánh về bốn phương – Cầu dây văng trên hai mặt phẳng dây.

13

LD Công ty CP Công nghệ Tiên Tiến Nhật Việt – Công ty TNHH Baezen Việt Nam.

A516

05

56,50

Chùa Cầu – Dây văng hai mặt phẳng dây.

13

Tổng công ty TVTK Giao thông vận tải – CTCP.

T278

10

56,50

Nón quai thao – Cầu dây văng một mặt phẳng dây.

15

Công ty CPTV XD 533 chi nhánh Hà Nội.

H533

04

56,20

Tháp vọng lâu hai đầu cầu (mỗi đầu cầu hai trụ tháp) - Cầu Bê tông cốt thép đúc hẫng cân bằng.

 

   Nơi nhận:                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

      - UBND tỉnh ( b/c );                                                                                                      

     - Các thành viên HĐGK ;   

     - Các đơn vị dự thi ( để biết );      

     - Lưu Ban QLDA.

                                              

 

 

                                                                                           Lê Ngọc Tuyển                                 

Thống kê truy cập

Online : 5656
Đã truy cập : 87648707