Sử dụng phần mềm cấp Thẻ nhận diện “tự động”

27/08/2021 17:09 Số lượt xem: 481

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN: số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 và số  6137/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 26/8/2021 về việc “Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa”.

Sở GTVT thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, đơn vị vận tải hàng hóa nội bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Từ 18 giờ 00 phút ngày 26/8/2021: Đơn vị xin cấp Thẻ sử dụng phần mềm cấp tự động tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn/ của Tổng cục ĐBVN (các Sở GTVT không phê duyệt). Hướng dẫn sử dụng chi tiết được đăng tải công khai trên Website của Sở GTVT Bắc Ninh.

2. Hệ thống cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR Code trên địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn sẽ không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18h00 ngày 26/8/2021.

3. Các xe đã được cấp mã QR Code trước thời điểm 18h00 ngày 26/8/2021 tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực đề nghị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và để nhận mã QR Code mới. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị in và dán lên xe.

Nội dung văn bản gửi kèm theo (Tải về)

Sở GTVT Bắc Ninh trân trọng thông báo./.

BMC
Nguồn: Phòng KHTC - ATGT

Thống kê truy cập

Online : 4853
Đã truy cập : 131120933