Tạm dừng công tác đào tạo, sát hạch lái xe đối với trường Trung cấp Âu Lạc

18/11/2021 09:53 Số lượt xem: 454

Thực hiện Thông báo số 120/TB-UBND  ngày 16/11/2021; Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở GTVT Bắc Ninh thông báo tới trường Trung cấp Âu Lạc V/v: Tạm dừng công tác Đào tạo, Sát hạch lái xe ô tô và mô tô đối với trường Trung cấp Âu Lạc, cụ thể như sau:

1. Tạm dừng công tác Đào tạo, Sát hạch lái xe ô tô và mô tô đối với trường Trung cấp Âu Lạc từ ngày 17/11/2021 đến khi có thông báo mới.

2. Giao cho phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái phối hợp với trường Trung cấp Âu Lạc, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh công tác Đào tạo, Sát hạch lái xe ô tô và mô tô cho phù hợp.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở GTVT sẽ thông báo tiếp để trường Trung cấp Âu Lạc tiếp tục thực hiện.

Sở GTVT Bắc Ninh thông báo tới trường Trung cấp Âu Lạc  để nắm và phối hợp thực hiện./.


 

DTS
Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải PT&NL

Thống kê truy cập

Online : 6302
Đã truy cập : 80621998