Thanh tra sở tăng cường công tác kiểm tra đối với phương tiện xe tập lái trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

13/11/2023 18:32 Số lượt xem: 294

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, lực lượng Thanh tra Sở đã tăng cường công tác kiểm tra đối với phương tiện xe tập lái trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


 

Qua công tác kiểm tra vẫn còn có trường hợp vi phạm, không đảm bảo các quy định về dạy thực hành lái xe trên đường, nhất là hành vi vi phạm của giáo viên dạy thực hành lái xe trên đường: Giáo viên không đeo phù hiệu “Giáo viên dạy lái xe’’ khi giảng dạy; giáo viên dạy thực hành để học viên không đeo thẻ “Học viên tập lái xe’’ hoặc không có thẻ “Học viên tập lái xe’’; Giáo viên dạy thực hành sai tuyến đường, thời gian quy định trong Giấy phép tập lái; Giáo viên dạy thực hành không mang theo Giấy phép xe tập lái hoặc mang theo Giấy phép xe tập lái đã hết giá trị sử dụng; Không có giáo án của môn học được phân công giảng dạy theo quy định… Đặc biệt là hành vi “giáo viên không ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe”. 

Từ tình hình thực tế trên, trong thời gian tới lực lượng Thanh tra Sở tiếp tục duy trì, tăng cường kiểm tra đối với việc dạy lái xe trên đường nhằm đảm bảo nghiêm túc trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đề nghị các cơ sở đào tạo cần chấn chỉnh giáo viên dạy thực hành lái xe trong việc chấp hành quy định khi dạy học viên lái xe trên đường./.

 

Nguyễn Hữu Long
Nguồn: Thanh tra Sở

Thống kê truy cập

Online : 8244
Đã truy cập : 138211411