Thông báo mời thầu

26/03/2018 13:57 Số lượt xem: 313

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh phát hành Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07 - Dự án ĐTXD cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành.

Thực hiện các văn bản số 4245/UBND-XDCB ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp, tư vấn và phi tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành và văn bản số 607/UBND-XDCB ngày 09/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 7 (Điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy nội địa) thuộc Dự án ĐTXD cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành. Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh phát hành Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy nội địa thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du – Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ: 09h00 ngày 15/3/2018 đến 09h00 ngày 04/4/2018.

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 04/4/2018

Nội dung chính của gói thầu: Điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy nội địa thi công dự án Đầu tư xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du – Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Chi tiết theo File Hồ sơ mời thầu đính kèm ( tải về )./.

Trần Đức Tài
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh
Các bài viết cùng chuyên mục

Thống kê truy cập

Online : 7760
Đã truy cập : 138213672