Thực hiện công tác GPMB để phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng ĐT.286 (Km2+00÷Km4+230) cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê theo hình thức hợp đồng BT (giai đoạn 1).

15/11/2022 22:48 Số lượt xem: 104

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 1.600m. Trong giai đoạn này được xây dựng với quy mô ½ mặt cắt theo quy hoạch, mặt cắt ngang đường rộng 22,5m (10,5m lòng đường, vỉa hè hai bên 2x6,0m).

Hình ảnh Nhà đầu tư triển khai thi công ngay sau khi được nhận bàn giao mặt bằng.

Dự án có điểm đầu: Lý trình Km2+00 (thuộc phường Vạn An); điểm cuối: Lý trình Km4+230 (thuộc phường Phong Khê). Các công trình đi kèm bao gồm: Xây dựng cầu vượt qua sông Ngũ Huyện Khê với chiều rộng 16,5m, 05 nhịp (21,0+3x24,0+21,0)m. Chiều dài toàn cầu Ltc=124,3m.

Tổng mức đầu tư của dự án: 192.308.773.000 đồng. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư và vốn vay theo quy định. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 ÷ 2018 (Đã hết hạn).

Giá trị xây lắp theo báo cáo của Nhà đầu tư đạt khoảng 94,62% (121,126/128,02 tỷ đồng). Trong đó phần đường nhà đầu tư đã hoàn thiện mặt BTN C19, C12,5 (phần còn lại vướng GPMB), phần cầu hoàn thành 100% khối lượng.

Đến nay, dự án cơ bản đã hoàn thiện các hạng mục công trình tại các vị trí được bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên dự án còn vướng mặt bằng ở đoạn đầu tuyến nên chưa thể hoàn thành theo tiến độ đề ra. Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2022.

Trong công tác GPMB đối với đất nông nghiệp, đoạn đầu tuyến còn vướng đất ruộng của hộ ông Đặng Văn Sang, phường Vạn An chưa GPMB được do chưa chịu nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Ngày 25/10/2022 UBND thành phố đã có Kế hoạch số 01/KH-BTHCC ngày 25/10/2022 về việc thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh. Ngày 02/11/2022, Nhà đầu tư đã phối hợp với Hội đồng đền bù GPMB của thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện bảo vệ thi công trên phần đất nông nghiệp còn lại.

Đối với vướng mắc GPMB đất ở đoạn đầu tuyến lý trình từ Km2+00 ÷ Km2+80 (chưa được GPMB). Sở Giao thông vận tải đang tích cực đôn đốc Nhà đầu tư phối hợp với Hội đồng đền bù GPMB của thành phố Bắc Ninh kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư, sớm thi công hoàn thành dự  án theo quy định.

 

Lê Xuân Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng CTGT

Thống kê truy cập

Online : 6143
Đã truy cập : 84869058