Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về cấp Thẻ nhận diện (luồng xanh) trong việc lưu thông vận chuyển hàng hóa

24/08/2021 09:58 Số lượt xem: 435

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng Cục ĐBNVN: số 5893/TCĐBVN-VT ngày 18/8/2021 về việc “kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hiện tượng cò mồi luồng xanh theo phản ánh của báo chí”; số 5908/TCĐBVN-VT ngày 18/8/2021 về việc “công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ”.

Sở GTVT thông báo và đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, đơn vị vận tải hàng hóa nội bộ thực hiện một số nội dung sau:

+  Đơn vị xin cấp Thẻ nhận diện tiếp tục thực hiện việc Đăng ký trực tuyến trên phần mềm của Tổng Cục ĐBVN (không qua dịch vụ cò mồi) để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định. Cụ thể:

Sở GTVT đã ban hành văn bản số 1296/SGTVT-KHTC&ATGT ngày 20/7/2021 để hướng dẫn chi tiết cách Đăng ký cấp thẻ đồng thời công khai trên Website của ngành tại địa chỉ: http://sgtvt.bacninh.gov.vn/news/-/details/57292/huong-dan-cap-the-nhan-dien-va-trien-khai-su-dung-phan-mem-ang-ky-cap-the-cho-cac-phuong-tien-xe-hang-hoa-uu-tien-hoat-ong-tren-cac-luong-xanh-i-tu-ti

+ Giấy nhận diện phương tiện (Thẻ luồng xanh) không phải là điều kiện bắt buộc khi phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hoá. Giấy nhận diện phương tiện để nhận diện và ưu tiên cho phương tiện trong quá trình tổ chức, điều tiết giao thông khi xảy ra dịch Covid-19. Phương tiện vận tải hàng hoá có hay không có Giấy nhận diện đều được phép vận chuyển hàng hoá khi đáp ứng các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GTVT cũng đề nghị Công an tỉnh phối hợp cử lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hiện tượng “cò mồi, làm dịch vụ” cấp Thẻ nhận diện (nếu có) và đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền đến các đơn vị thuộc địa bàn quản lý; đồng thời cử lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kèm theo:

- Văn bản số 5893/TCĐBVN-VT ngày 18/8/2021

- Văn bản số 5908/TCĐBVN-VT ngày 18/8/2021

- Văn bản số 1506/SGTVT-KHTC&ATGT

 

BMC
Nguồn: Phòng Kế hoạch tài chính - An toàn giao thông
Các bài viết cùng chuyên mục

Thống kê truy cập

Online : 7624
Đã truy cập : 138210093