Triển khai thực hiện việc lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải theo đúng lộ trình quy định

07/10/2021 16:04 Số lượt xem: 452

Tiếp tục thực hiện các văn bản của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam: số 5742/TCĐBVN-VT ngày 13/8/2021 về việc “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo lộ trình quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ”; số 6724/TCĐBVN-VT ngày 21/9/2021 về việc “Tiếp tục tăng cường đôn đốc thực hiện việc lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải”.

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1 Đối tượng phương tiện thuộc diện phải lắp camera giám sát, bao gồm:

+ Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe): xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt.

+ Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo.

2. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2021.

+ Quá thời hạn trên nếu đơn vị nào không thực hiện lắp đặt xong hệ thống camera trên xe theo các quy chuẩn hiện hành, các phương tiện đó sẽ không đủ điều kiện để kinh doanh vận tải.

+ Sau ngày 31/12/2021, Sở GTVT Bắc Ninh sẽ từ chối cấp mới và cấp lại Phù hiệu cho phương tiện thuộc diện bắt buộc phải lắp camera.

3. Sở GTVT đề nghị Các Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền đến các Hội viên, các chủ phương tiện trong việc triển khai thực hiện việc lắp đặt hệ thống camera giám sát theo quy định.

Nội dung văn bản số 1758/SGTVT-KHTC&ATGT (tải về)

Bạch Minh Cường
Nguồn: Phòng KHTC-ATGT

Thống kê truy cập

Online : 5118
Đã truy cập : 80628162