Kiểm tra việc thực hiện duy trì, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015 tại Sở GTVT Bắc Ninh.

27/09/2021 09:29 Số lượt xem: 199

Thực hiện Kế hoạch số 801/KH-SKHCN ngày 07/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh về việc Kiểm tra việc thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Ngày 23-9-2021 tại Văn phòng Sở GTVT Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2021 đã tiến hành làm việc và kiểm tra, đánh giá chất lượng việc thực hiện duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở GTVT.

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi kiểm tra
 

Các nội dung kiểm tra bao gồm: Đánh giá tình hình thực hiện áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở GTVT Bắc Ninh trong công tác quản lý và thực hiện công tác chuyên môn của Sở, đặc biệt là trong thực hiện các TTHC của ngành GTVT, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành đánh giá Lãnh đạo cơ quan và Ban chỉ đạo ISO của Sở trong chỉ đạo thực hiện (chỉ đạo lập kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2015, ban hành mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng,…). Kiểm tra việc thiết lập, cập nhật sửa đổi hệ thống các quy trình thực hiện các TTCH, các quyết định đã ban hành cho việc áp dụng, công tác thực hiện đánh giá nội bộ, đánh giá định kỳ; công tác Công bố phù hợp TCVN ISO 9001:2015 do cơ quan ban hành theo quy định. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện một số quy trình áp dụng ISO tại cơ quan, trong việc xử lý công tác chuyên môn. Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá Sở Giao thông Vận tải đang triển khai rất tốt việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào toàn bộ hoạt động quản lý và công tác chuyên môn của Sở, cũng tại buổi kiểm tra Đoàn đã tiến hành chấm điểm việc duy trì và áp dụng và cải tiến Hệ thống QLCLC theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015 của Sở, kết quả Sở GTVT Bắc Ninh đã đạt 100/100 điểm theo các tiêu chí, được xếp loại xuất sắc. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở GTVT Bắc Ninh trong thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống QLCLC theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015 của Sở đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các hệ thống tài liệu và các quy trình đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực theo đúng quy định để phát huy hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

 

Đỗ Tuấn Dũng
Nguồn: Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Online : 5109
Đã truy cập : 80620388