Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 85
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 41/QĐ-SGTVT Quyết định thu hồi phù hiệu do vi phạm tốc độ tháng_12.2022 vận tải 02/02/2023
2 119/TB-SGTVT Thông báo công bố danh sách phương tiện và các đơn vị KDVT thang.01.2023 vận tải 01/02/2023
3 87/SGTVT-QLVTPT&NL Thông báo biểu đồ chạy xe buýt nội tỉnh Tết Nguyên đán 2023 vận tải 18/01/2023
4 84/SGTVT-QLVTPT&NL THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG (BẮC NINH - AN SƯƠNG) - THÀNH TRUNG-2023 vận tải 18/01/2023
5 2253/SGTVT-QLVTPT&NL Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến Bắc Ninh (Bến xe Băc Ninh) - TP Hồ Chí Minh (Bến xe An Sương) vận tải 27/12/2022
6 2232/SGTVT-QLVTPT&NL Thông báo điều chỉnh lộ trình tuyến buýt Kênh Vàng- Xuân Lâm vận tải 23/12/2022
7 2175/TB-SGTVT Thông báo công bố danh sách phương tiện và các đơn vị KDVT thang 12.2022 vận tải 16/12/2022
8 1186/QĐ-SGTVT Quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở GTVT Bắc Ninh Kế hoạch thanh tra 14/12/2022
9 2089/SGTVT-VP Thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GTVT Bắc Ninh năm 2022 Hành chính 14/12/2022
10 2148/TB-SGTVT Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh Lịch tiếp dân 14/12/2022
11 2086/TB-SGTVT Thông báo về việc điều chỉnh lộ trình tuyến KCN Vship- Chi Lăng vận tải 07/12/2022
12 1987/TB-SGTVT Thông báo công bố danh sách phương tiện và các đơn vị KDVT thang.11.2022 vận tải 23/11/2022
13 1976/SGTVT-QLVTPT&NL Ý kiến đối với đề nghị đăng ký khai thác tuyến VTKCĐLT Cao Bằng (BXK huyện Trung Khánh) đi Bắc Ninh (BX Quế Võ) của HTXVT&DL Minh Thịnh. vận tải 21/11/2022
14 1872/TB-SGTVT Thông báo huỷ hiệu lực của phù hiệu cấp cho xe kinh doanh vận tải do bị thu hồi vận tải 08/11/2022
15 1019/QĐ-SGTVT Quyết định phê duyệt biểu đồ chạy xe (mùa đông) các tuyến buýt nội tỉnh Bắc Ninh vận tải 02/11/2022
16 996/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Phù hiệu kinh doanh vận tải vận tải 11/10/2022
17 1665/SGTVT-KHTC Thông báo đăng ký thành công khai thác tuyến Bắc Ninh - Tuyên Quang vận tải 06/10/2022
18 1649/TB-SGTVT Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công (Quế Võ - Sa Pa) vận tải 03/10/2022
19 1640/SGTVT-KHTC-ATGT Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công (Quế Võ - BX TT Lào Cai) vận tải 03/10/2022
20 1609/SGTVT-KHTC-ATGT Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe Mường Khương). vận tải 26/09/2022
Trang 1/5|<<12345>>|