Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 397
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 826/SGTVT-QLVTPT&NL Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHKCĐ Bắc Ninh - Thanh Hóa vận tải 17/04/2024
2 282/QĐ-SGTVT Quyết định Thu hồi GPKD VT Vũ Tài Vĩ vận tải 10/04/2024
3 281/QĐ-SGTVT Quyết định đình chỉ khai thác tuyến cố định liên tỉnh vận tải 10/04/2024
4 760/TB-SGTVT Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký ông Đinh Phan Đại - Phó Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh Giới thiệu chữ ký 09/04/2024
5 277/QĐ-SGTVT Quyết định Thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ 5 lần/1000 km tháng 02/2024 vận tải 09/04/2024
6 754/SGTVT-QLVTPT&NL Chấn chỉnh việc truyền dữ liệu GSHT, vi phạm thời gian lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tháng 02/2024 vận tải 09/04/2024
7 268/QĐ-SGTVT Quyết định thu hồi GPKDVT CT Nhật Minh Group vận tải 08/04/2024
8 266/QĐ-SGTVT Quyết định biệt phái viên chức Nguyễn Đức Việt Nội vụ 05/04/2024
9 265/QĐ-SGTVT Quyết định biệt phái viên chức Nguyễn Kim Cương Nội vụ 05/04/2024
10 264/QĐ-SGTVT Quyết định biệt phái viên chức Chu Quang Đạt Nội vụ 05/04/2024
11 263/QĐ-SGTVT Quyết định biệt phái viên chức Dương Thị Nhung Nội vụ 05/04/2024
12 261/QĐ-SGTVT Quyết định biệt phái viên chức Nguyễn Quốc Hiệp Nội vụ 05/04/2024
13 232/QĐ-SGTVT Quyết định công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vận tải 04/04/2024
14 714/TB-SGTVT Thông báo đơn vị ngừng khai thác tuyến VTHKCĐ liên tỉnh Bắc Ninh (BX Quế Võ) - Cao Bằng (BX khách LT TP Cao Bằng) vận tải 04/04/2024
15 712SGTVT-QLVTPT&NL Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHKCĐ LT Bắc Ninh – Sơn La vận tải 04/04/2024
16 713/TB-SGTVT Thông báo đơn vị ngừng khai thác tuyến VTHKCĐ liên tỉnh Bắc Ninh (BX Bắc Ninh) - TP Hồ Chí Minh (BX An Sương) vận tải 04/04/2024
17 254/QĐ-SGTVT Quyết định sửa đổi Quy chế làm việc của Sở (giao Trưởng phòng ký thừa lệnh trả lời phản ánh, kiến nghị) Nội vụ 02/04/2024
18 684/SGTVT-QLVTPT&NL Đơn vị đăng ký khai thác lại tuyến Nam Định (BX Giao Thủy) - Bắc Ninh (BX Bắc Ninh) vận tải 01/04/2024
19 238/QĐ-SGTVT Quyết định điều động công chức Nguyễn Đức Thuận Tổ chức cán bộ 29/03/2024
20 236/QĐ-SGTVT Quyết định điều động công chức Lê Xuân Lộc Tổ chức cán bộ 29/03/2024
Trang 1/20|<<123456>>|