Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 62
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 885/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Phù hiệu kinh doanh vận tải vận tải 22/09/2022
2 1576/SGTVT-KHTC-ATGT Thông báo đăng ký thai thác tuyến thành công vận tải 21/09/2022
3 1575/SGTVT-KHTC-ATGT Tăng cường các biện pháp quản lý, kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi vận tải 21/09/2022
4 1561/SGTVT-KHTC-ATGT Tăng cường các biện pháp quản lý, điều chỉnh giá dịch vụ vận tải vận tải 20/09/2022
5 1510/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công vận tải 14/09/2022
6 1484/SGTVT-KHTC&ATGT Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Tuyên Quang (Bến xe Na Hang). vận tải 12/09/2022
7 1468/SGTVT-KHTC&ATGT Phối hợp đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. vận tải 08/09/2022
8 1438/SGTVT-KHTC&ATGT Thực hiện nghiêm việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải, truyền đầy đủ, chính xác dữ liệu về máy chủ của Tổng cục ĐBVN theo đúng quy định. vận tải 29/08/2022
9 789/QĐ-SGTVT Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác Thủ quỹ cơ quan Kế hoạch tài chính 21/08/2022
10 1359/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo doanh nghiệp đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. vận tải 16/08/2022
11 1322/SGTVT-KHTC&ATGT Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. vận tải 10/08/2022
12 1227/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo đơn vị đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe Mường Khương) vận tải 25/07/2022
13 1171/SGTVT-KHTC&ATGT Xin ý kiến đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe Mường Khương) vận tải 17/07/2022
14 1136/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo đơn vị đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến Thanh Hoá (Bến xe Quan Hoá) vận tải 11/07/2022
15 644/QĐ-SGTVT Thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ 5 lần/1000 km tháng 6 năm 2022 vận tải 10/07/2022
16 1114/TB-SGTVT Thông báo phù hiệu hết hiệu lực T7 2022 vận tải 10/07/2022
17 603/QĐ-SGTVT QĐ công bố tải trọng, khổ giới hạn trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh quản lý Hạ tầng giao thông 28/06/2022
18 583/QĐ-SGTVT Phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2026 - 2031 Công tác cán bộ 22/06/2022
19 1000/SGTVT-KHTC&ATGT Xin ý kiến đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Thanh Hoá (Bến xe Quan Hoá) vận tải 21/06/2022
20 961/SGTVT-KHTC&ATGT Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô vận tải 15/06/2022
Trang 1/4|<<1234>>|