Đại biểu HĐND huyện

16/08/2016 09:42 Số lượt xem: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN TIÊN DU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiên Du, ngày  09 tháng 12 năm 2019

 

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIÊN DU KHOÁ 18, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Đơn vị ứng cử

1

Ngô Thị Hân

Huyện ủy viên,

Chủ tịch UBND xã Phú Lâm

 

 

 

 

 

Phú Lâm

2

Nguyễn Thị Hào

Huyện ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Ngô Hữu Quang

Giám đốc

Công ty bao bì Thuận Phát

4

Ngô Xuân Tính

Huyện ủy viên,

CVP HĐND-UBND huyện

5

Nguyễn Khoa Tâm

Chủ tịch UBND

Thị trấn Lim

 

Thị trấn Lim

6

Nguyễn Thị Điểm

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Liên Bão 1

 

 

Liên Bão &

Nội Duệ

 

 

 

Liên Bão &

Nội Duệ

7

Nguyễn Huy Ngà

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng NNNT

8

Nguyễn Đình Văn

Nguyên Trưởng

 Công an xã Nội Duệ

19

Đặng Đức Đông

Phó Chủ tịch

HĐND xã Hiên Vân

 

 

 

Hiên Vân &

Việt Đoàn

10

Trịnh Thị Huyền

Chủ tịch

Hội Nông dân

xã Việt Đoàn

11

Phạm Đăng Thuyên

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng GD–ĐT huyện

12

Trần Như Tuấn

(Thích Giác Đạt)

Trụ trì

chùa Bách Môn

13

Nguyễn Quốc Tuấn

Thường vụ Huyện ủy

Phó Bí thư TT

 Huyện ủy

14

Ngô Thị Thủy Chung

Hiệu trưởng

Trường tiểu học

Lạc Vệ 2

 

 

Lạc Vệ

 

 

15

Nguyễn Thị Lụa

Huyện ủy viên,

Trưởng ban TG, GĐ TTBDCT

16

Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch

Hội Phụ nữ

 xã Minh Đạo

 

 

 

Tân Chi &

Minh Đạo

17

Nguyễn Công Ký

Thường vụ Huyện ủy,

Phó CT TT UBND huyện

18

Đỗ Đình Quang

Bí thư Đảng ủy xã Tân Chi

19

Ngô Đắc Dân

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy

xã Phật Tích

 

 

 

Cảnh Hưng &

Phật Tích

20

Lưu Đắc Hùng

Thường vụ Huyện ủy

Chủ nhiệm UBKT 

21

Nguyễn Đình Khương

Huyện ủy viên,Phó Chủ tịch Hội Đông nhân dân huyện

22

Nguyễn Bá Luận

Phó Chủ tịch

UBND xã Cảnh Hưng

23

Nguyễn Hữu Kiểm

Cán bộ Văn phòng

HĐND-UBND huyện

 

 

 

Hoàn Sơn

24

Lê Thị Thắm

Chủ tịch

Hội Phụ nữ

xã Hoàn Sơn

25

Nguyễn Thị Duyên

Phó Chủ tịch

 xã Đại Đồng 

 

 

 

 

 

Đại Đồng &

Tri Phương

26

Đinh Thị Liên

Chủ tịch

Hội Phụ nữ

 xã Tri Phương

 

27

 

Trần Quang Ngân

Ủy viên BTV,

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

28

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự  huyện

29

Bùi Thị Thúy

Phó Ban Pháp chế

HĐND huyện