Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 115
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1948/KHĐT-KTĐN V/v trả lời công dân Hành chính 14/10/2021
2 BS3 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021 Lĩnh vực khác 14/10/2021
3 213/QĐ-KHĐT.TTra về việc công bố công khai thu hồi kinh phí tiết kiệm năm 2021 của văn phòng sở 06/09/2021
4 210/QĐ-KHĐT.TTr quyết định về việc thu hồi kinh phí tiết kiệm năm 2021 31/08/2021
5 1332/KH-KHĐT kế hoạch tổ chức phong trào 27/08/2021
6 44/QĐ-KHĐT.TTra quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bắc ninh 27/08/2021
7 1923/KL-TTra kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; đấu thầu; giám sát đánh giá đầu tư; thực hiện dự án đầu tư công do ban quản lý các dự án xây dựng huyện lương tài được giao làm chủ đầu tư 26/08/2021
8 182/QĐ- KHĐT.TTra về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của đơn vị: sở kế hoạch và đầu tư 16/08/2021
9 180/QĐ-KHĐT-TTr về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của đơn vị: văn phòng sở kế hoạch và đầu tư Kinh tế - Tổng hợp 13/08/2021
10 1222/KHĐT-ĐKKD v/v trả lời câu hỏi của công dân về việc giải đáp thắc mắc về đăng ký kinh doanh đề ngày 20/7/2021 trên cổng thông tin điện tử tỉnh bắc ninh. HC 22/07/2021
11 1222/KHĐT-ĐKKD v/v trả lời câu hỏi của công dân về việc giải đáp thắc mắc về đăng ký kinh doanh đề ngày 20/7/2021 trên cổng thông tin điện tử tỉnh bắc ninh. HC 22/07/2021
12 1222/KHĐT-ĐKKD v/v trả lời câu hỏi của công dân về việc giải đáp thắc mắc về đăng ký kinh doanh đề ngày 20/7/2021 trên cổng thông tin điện tử tỉnh bắc ninh. HC 22/07/2021
13 1186/KHĐT-ĐKKD về việc nhận kết quả nộp hồ sơ qua mạng điện tử HC 15/07/2021
14 1186/KHĐT-ĐKKD về việc nhận kết quả nộp hồ sơ qua mạng điện tử HC 15/07/2021
15 842/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh Lĩnh vực khác 08/07/2021
16 413/C công khai thu chi ngân sách quý i và 6 tháng đầu năm 2021 08/07/2021
17 842/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại việt nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở kế hoạch và đầu tư bắc ninh Kinh tế - Tổng hợp 08/07/2021
18 842/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ của sở kh&đt Kinh tế - Tổng hợp 08/07/2021
19 706/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực khác 15/06/2021
20 928/KHĐT-ĐKKD trả lời câu hỏi của công dân về thủ tục và hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh hiện nay HC 09/06/2021
Trang 1/6123456>>|