Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 14/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK ngày 01/12/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023).

Thống kê truy cập

Online : 5522
Đã truy cập : 80625114