Hỗ trợ nông dân tiêu thụ 94,5 tấn nông sản và 5,2 tỷ đồng cho hội viên khó khăn, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

08/10/2021 08:12 Số lượt xem: 132

Ngày 7 - 10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV


HND tỉnh giúp nông dân Hưng Yên tiêu thụ 8,5 tấn nhãn. 

Quý III, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội; thực hiện tốt các biện, pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia ủng hộ vật tư y tế, nhu yếu phẩm, tiền mặt cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, Quỹ vắc xin…

Tại những địa phương có ca nhiễm COVID-19, thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch, HND các cấp phân công hơn 3.170 cán bộ, hội viên tham gia 1.290 Tổ COVID cộng đồng tại các khu dân cư và cử lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát dịch. Thành lập 101 Tổ “Hỗ trợ nông vụ” giúp nông dân vùng cách ly y tế duy trì sản xuất và thu hoạch nông sản; hỗ trợ tiêu thụ 94,5 tấn nông sản cho nông dân trong và ngoài tỉnh. Thành lập 101 mô hình “Hỗ trợ mua hàng thiết yếu cho nông dân” với 303 hội viên tham gia. Vận động tặng quà hỗ trợ hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch…tổng trị giá 5,2 tỷ đồng (tính từ khi bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay).

Các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân với tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra trong năm 2021.

Quý IV, HND tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan đối với dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội theo hướng cụ thể, sâu sát và hướng về cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội; xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp... để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thanh Ngân
Nguồn: Báo Bắc Ninh