Học sinh các khối đầu cấp, cuối cấp sẽ đến trường học tập từ ngày 15/9

10/09/2021 13:27 Số lượt xem: 84

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho phép học sinh một số khối lớp đến trường học tập kể từ ngày 15/9/2021. Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục ở địa phương đang thực hiện trạng thái bình thường mới và áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, học sinh các khối lớp 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 được đến trường học tập, chia lớp thành 02 ca (sáng, chiều), mỗi ca bố tí 50% số học sinh đến trường để đảm bảo giãn cách. Học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục triển khai học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các cơ sở giáo dục ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Quyết định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, học sinh khối lớp 1, 2 ở địa bàn thôn/khu phố nào sẽ bố trí học tại thôn/khu phố đó, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các địa phương, cơ sở giáo dục Tiểu học xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất học tập và các điều kiện phòng, chống dịch để sử dụng trường, điểm trường, nhà văn hóa tại khu vực thôn/khu phố làm điểm học tập tạm thời cho học sinh. Học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục triển khai học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo các cơ sở trường học tổ chức cho học sinh đến trường học tập đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục năm học 2021 – 2022. 

T.L
Nguồn: Bacninh.gov.vn