Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 4017
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1827/BC-SNN Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “TDDKXDDSVH” và công tác Gia đình năm 2021 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
2 1825/BC-KTTH Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Ban Quản lý An toàn thực phẩm Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
3 1824/SNN-CNTYTS V/v xin ý kiến vào Dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
4 1823/SNN-TTNS Triển khai thực hiện Bộ chỉ sốTheo dõi –Đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
5 1822/SNN-CNTY&TS Góp ý Chương trình điều tra tổng thể NLTS và môi trường sống của loài thủy sản định kỳ 05 năm đến năm 2030 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
6 1821/SNN-CCTL Cấp phép hoạt động xây dựng bãi tập kết để vật liệu ở bãi sông tương ứng vị trí K0 +300 ÷K0+500 đê bối Song Giang, huyện Gia Bình. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
7 1819/BC-SNN-CCKL Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/11/2021
8 1815/GM-SNN Giấy mời dự HN kiểm điểm lãnh đạo Sở gửi các Ban XDĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/11/2021
9 1813/SNN-CCTL Xin ý kiến đóng góp dự thảo Đề án Tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/11/2021
10 1812/BC-SNN BAO CAO KET QUA VÀ TONG KET CONG TAC PHOI HOP PBGDPL NAM 2021 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/11/2021
11 1811/SNN-VPĐP góp ý về Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Dịch vụ du lịch cộng đồng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/11/2021
12 1808/SNN-CCTL Thông báo bàn giao đưa vào sử dụng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 24/11/2021
13 1806/GM-SNN V/v tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 24/11/2021
14 1805/SNN-TCHC V/v tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 24/11/2021
15 1804/SNN-TCHC Góp ý dự thảo lần 8 Đề án “Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19” Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 24/11/2021
16 1803/BC-SNN Báo cáo kết quả 2 năm công tác phòng chống Covid 19 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 23/11/2021
17 1797/SNN-KHTC ý kiến về tiêu chuẩn định mức và mức giá dự toán của tài sản thuộc danh mục mua sắp tập trung Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 23/11/2021
18 1794/KL-SNN Kết luận Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 22/11/2021
19 1791/SNN-QLXD Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ao Quan, kênh tiêu Cống Đá, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 22/11/2021
20 1790/SNN-CCTL V/v tham gia ý kiến về thiết kế bản vẽ thi công tuyến ống cấp nước từ nhà máy nước sạch KCN Yên Phong Mở rộng về KCN Yên Phong II-C. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 22/11/2021
Trang 1/201123456>>|