Chiều ngày 01/12/2022, tại Sở Tài chính; Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp (Khối tham mưu tổng hợp) tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng khối tham mưu, tổng hợp; cùng dự có đồng chí chí Đàm Văn Bắc, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ  và đại diện Lãnh đạo các cơ quan Khối tham mưu tổng hợp.