Hãy hành động cho thế giới sạch hơn

11/10/2021 14:49 Số lượt xem: 142

Thông điệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trong cả nước nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021. “Hành động vì môi trường sạch” trở thành quyết tâm chính trị của tỉnh trong chiến lược tăng trưởng xanh bền vững. Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” được các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể hưởng ứng tích cực, tạo sự chuyển biến sâu rộng cả về nhận thức và hành động trong cộng đồng.


 

Môi trường sống trong lành, xanh, sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

 

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Chiến dịch nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường sống, phục hồi hệ sinh thái, tạo sự phát triển hài hòa, bền vững.
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; tăng cường các hoạt động nghiệp vụ nhằm hạn chế chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, tồn đọng; thu gom, xử lý cơ bản chất thải nguy hại, nước thải sinh hoạt, sản xuất, khí thải; tích cực trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính; làm sạch đồng ruộng, cải tạo môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp…
Xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là mục tiêu lớn nhất đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường nói chung. Để giải quyết thỏa đáng bài toán này, một mặt, tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường cấp bách gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Mặt khác, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải công nghệ cao phát năng lượng, với 3 nhà máy rác công nghệ cao đang tích cực được hoàn thành tại huyện Quế Võ, Lương Tài, Thuận Thành. Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm 2022 sẽ đi vào hoạt động. Đây là giải pháp tối ưu cho lộ trình hành động vì môi trường sạch của tỉnh.
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xả thải bừa bãi ra môi trường nhất là khu vực làng nghề, CCN làng nghề thời gian vừa qua, làm chuyển biến rõ rệt chất lượng môi trường nước, không khí, chất thải công nghiệp phát sinh, từng bước phục hồi hệ sinh thái và thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững. Điển hình là CCN Phú Lâm (Tiên Du), làng nghề Giấy Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) vốn đã bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong nhiều năm, đến nay với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương, ý thức của cộng đồng doanh nghiệp, người dân nâng lên rõ rệt, chất lượng môi trường thực sự cải thiện. Điều này khẳng định sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc bảo đảm các yếu tố hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
Phong trào chống rác thải nhựa cũng đang lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống khi các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy;  khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tiên phong sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy… được triển khai bài bản, có chiều sâu, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là yếu tố quan trọng để bảo tồn hệ sinh thái về lâu dài và góp phần làm cho thế giới sạch hơn.
Công tác bảo vệ môi trường vẫn chưa thực sự bền vững, đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Công tác tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, bằng các hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân hiểu rõ và  thực hiện. Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo lộ trình của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2019-2025, chắc chắn sẽ đạt các mục tiêu môi trường bền vững.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn