Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Phạm Huy Tân và bà Nguyễn Thị Hòa tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

14/10/2021 08:51 Số lượt xem: 72

Hủy 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Hộ ông Phạm Huy Tân, bà Nguyễn Thị Hòa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/10/2016 gồm 06 thửa đất với thông tin cụ thể:

Chi tiết xem file đính kèm: 654/QĐ-STNMT