Tin tức Doanh nghiệp Cải thiện Chỉ số PCI năm 2021: Quyết liệt và nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

07/10/2021 13:56 Số lượt xem: 37

(BNP) - Trong bối cảnh khôi phục sản xuất và nâng cao chất lượng điều hành, tỉnh đã có nhiều hoạt động, mang lại cảm hứng và nỗ lực mới trong cải thiện Chỉ số PCI. Ngay sau khi làn sóng dịch lần thứ 4 ở Bắc Ninh được kiểm soát, ngày 10/7/2021, tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến về cải thiện môi trường kinh doanh và các chỉ số điều hành địa phương.

 


 

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị cải thiện các chỉ số về quản trị và điều hành của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp, cảm ơn sự đóng góp, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo và ủng hộ rất lớn của doanh nghiệp, người kinh doanh, chấp nhận hy sinh một phần kinh tế để đảm bảo an toàn cho chính doanh nghiệp và toàn xã hội. Đây là minh chứng cho nỗ lực cao độ của cộng đồng doanh nghiệp và của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh vì môi trường kinh doanh an toàn, ít rủi ro, cùng nhau xây dựng thương hiệu tỉnh Bắc Ninh phát triển giàu mạnh, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời,  Chủ tịch cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, hỗ trợ tối đa, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, khôi phục sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, không ngừng nâng cao năng lực điều hành của chính quyền phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.

Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1964/KH-UBND về Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 với nhiều nhóm giải pháp, trọng tâm cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính công; thực hiện mô hình 5 tại chỗ; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Điểm mới trong cải thiện môi trường kinh doanh năm nay là đồng bộ với Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp 3 nhất, với tiếp nhận, xử lý thông tin đa phương tiện. Có thể nói đa số các ngành đều nghiêm túc triển khai vào cuộc.

Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành và phối hợp với với các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện triển khai thực hiện Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công cấp huyện. Quyết định này sẽ tạo ra mục tiêu kép về nâng cao tính đột phá, năng động tiên phong, giảm phiền hà cho công dân và doanh nghiệp; đổi mới hoạt động của Cổng thông tin điện tử, đưa thông tin trực tiếp tới doanh nghiệp và người dân bằng nhiều hình thức đa phương tiện.

Thanh tra tỉnh đã kiểm soát đầy đủ và hiệu quả mọi hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị 02/CT- UBND ngày 22/01/2021 về việc thực hiện Nghị quyết 02 ngày 01/1/2020 của Chính phủ, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021. Vì vậy, công tác thanh tra, kiểm tra đã thực sự nề nếp, phối hợp đồng bộ, góp phần giảm phiền hà cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh an toàn.

Các Sở, ngành được phân công đã triển khai các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số thành phần trong Chỉ số PCI. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị đề xuất phương hướng, giải pháp cải thiện điểm số của chỉ số Gia nhập thị trường năm 2021 và các năm tiếp theo; công khai số điện thoại hỗ trợ doanh nghiệp ở tất cả các nhóm thủ tục; thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp để cải thiện chỉ số Gia nhập thị trường; phối hợp với cấp huyện trong quản lý, nắm bắt tình hình doanh nghiệp; tham mưu đề án về hỗ trợ chữ ký số cho doanh nghiệp.

 


 

Thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết TTHC.

Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 496/KH-UBND ngày 30/7/2021 và triển khai Kế hoạch cải thiện chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh của tỉnh Bắc Ninh năm 2021; rà soát về cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp để có giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao chỉ số quản trị, điều hành địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cho CBCCVC về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành/địa phương; Triển khai đo lường khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai; xây dựng, tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; phối hợp với Cục Thuế giải quyết được nhiều vướng mắc trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tham vấn và đề ra giải pháp nâng cao Chỉ số Tính minh bạch (PCI); triển khai mô hình “5 tại chỗ” đối với 7 thủ tục hành chính.  Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh và triển khai Kế hoạch số 640/KH-UBND ngày 30/9/2021 thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025; triển khai “Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Các Sở chuyên ngành khác đã thành lập Tổ phản ứng nhanh, kịp thời trả lời các câu hỏi của Thường trực Tổ 3 nhất khi chuyển đến.

Cùng với hoạt động hỗ trợ thường xuyên, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức đối thoại, trả lời trực tuyến cho doanh nghiệp qua website; cung cấp thông tin, dữ liệu với Viện Nghiên cứu để khảo sát Chỉ số DDCI và phân loại doanh nghiệp để đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý.

Để triển khai thực hiện giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai các giải pháp, sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Tích cực triển khai Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện; Phối hợp Trung tâm Hành chính công tiếp tục thực hiện Quyết định Đề án “Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa”.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần triển khai các Đề án nói trên áp dụng đối với Trung tâm hành chính công cấp huyện; từng bước nâng cao năng lực và hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa “một cửa cấp xã”; tích cực triển khai giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn đánh giá và xếp loại các đơn vị, trong đó có căn cứ vào kết quả thực hiện các Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, kế hoạch cải thiện Chỉ số chất lượng, điều hành địa phương; thực hiện đánh giá và xếp loại chất lượng hàng năm đối với các đơn vị và công chức, viên chức.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Theo bacninh.gov.vn