Lịch tiếp Công dân năm 2023 của Giám đốc Sở Tư pháp

30/11/2022 15:30 Số lượt xem: 166

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023

 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

 
   

 

          Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018;

  Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

          Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Giám đốc Sở như sau:

Buổi

Thời gian

Buổi

Thời gian

1

Thứ hai, ngày 10/01

7

Thứ hai, ngày 10/7

2

Thứ năm, ngày 10/02

8

Thứ tư, ngày 10/8

3

Thứ năm, ngày 10/3

9

Thứ hai, ngày 11/9

4

Thứ ba, ngày 10/4

10

Thứ hai, ngày 10/10

5

Thứ ba, ngày 10/5

11

Thứ năm, ngày 10/11

6

Thứ sáu, ngày 12/6

12

Thứ hai, ngày 11/12

Bộ phận tham gia tiếp cùng: Thanh tra Sở Tư pháp.   

Thời gian tiếp: Trong giờ hành chính của các buổi tiếp công dân.

Địa điểm: Tại Phòng tiếp công dân của Sở Tư pháp Bắc Ninh (Số 6 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

          Thanh tra Sở có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để buổi tiếp công dân đạt kết quả tốt./.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hồ Nguyên Hồng

Nguồn: BBT